Educatieworkshop festival 2012

Eva: "Het heeft geen zin om steeds als feit mee te delen dat muziek leuk is, dat moet je gewoon laten ervaren."

Muziekeducatie: Eva als muziek ambassadrice

In september 2012 bestond het festival tien jaar. De educatieprojecten vierden hun vijfjarig jubileum. Wat ooit begon als een workshop kamermuziek voor het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag, groeide in de loop der jaren uit tot twee educatietrajecten voor het voortgezet en basisonderwijs. De opzet - kleinschalig, mini-ervaring, interactief - is steeds hetzelfde gebleven: ‘Ieder jaar maken we een lesbrief met muziekvoorbeelden die bijvoorbeeld via youTube te vindenzijn en stellen luisteropdrachten samen. Onze workshop is het slot van dit traject: kamermuziek in een live situatie. Hier zijn wij dan, een team musici zonder dirigent, de leerlingen kunnen ons bij wijze van spreken aanraken.' 

Ervaring en beleving zijn voor Eva Stegeman de belangrijkste voorwaarden van de muziekeducatie: ‘Het heeft geen zin om steeds als feit mee te delen dat muziek leuk is, dat moet je gewoon laten ervaren. Liefde en begrip voor de muziek kunje niet afdwingen. Het enige dat je als musicus kunt doen, is oprecht in je liefde en je passie blijven en dat met je luisteraars delen. Elke mini-ervaring werkt veel sterker dan een lesje kamermuziek. In de workshop probeer ik zo veel mogelijk deze mini-ervaringen te creëren. Niets aan te kleden, niets aan te dikken en vooral geen circusact uithalen om de aandacht te krijgen. Kinderen zijn gevoelig voor oprechte optredens. (...)’

De keuze voor kleinschaligheid van educatieprojecten van het Kamerfestival is principieel. ‘Ik bereik liever een paar leerlingen echt dan een grote groep net niet.
Maar toch vindt ze het woord educatie een veel te ‘algemeen en globaal woord’ om haar activiteiten te beschrijven: ‘Wat ik doe is vooral gericht op het overbrengen van mijn passie en vuur op jongere generaties. Ik wil ze graag laten ervaren en beleven wat ik als musicus voel. En dat doe ik niet alleen als docent, maar ook als ervaringsdeskundige, als ambassadeur van een genre en van instrumentencombinaties, die daar heel gepassioneerd over is en die dit in haar spel kan laten zien.’
 

Bovenstaande tekst komt uit het interview in KZ Magazine dat u hier volledig kunt lezen.